ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ

Cập nhật: 22/08/2009 07:43

Hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu

Cuối kỳ kế toán, nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của nguyên vật liệu nhỏ hơn giá gốc thì doanh nghiệp phải tiến hành lập dự phòng giảm giá cho số vật liệu đó.

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Việc lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu phải tiến hành cho từng danh điểm vật tư, sau đó tổng hợp lại ra tổng số dự phòng cần lập.


Kế toán ghi bút toán lập dự phòng:
              Nợ TK 632: giá vốn hàng bán
                   Có TK 159: dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Sang năm sau, nếu số dự phòng mới lớn hơn số đã lập, ghi bổ sung:     
              Nợ TK 632            Số dự phòng
                   Có TK 159        bổ sung

Trường hợp số dự phòng mới nhỏ hơn số đã lập, kế toán phải hoàn nhập dự phòng:
              Nợ TK 159          Số chênh lệch
                   Có TK 632         nhỏ hơn

 

   

(tapchiketoan.info) 

 

 
Các tin khác

Copyright © 2010 Bản quyền thuộc về Dinhgia.com.vn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà DC Building, Số 144 Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 04.66755933 - 04.85875295 Fax: 04.35190018